Leigetomter på Nisser Hyttegrend

Sjeldan har ein mogelegheiten til å få hytte så nær vatnet, men nå er dessverre alle solgt…

Nisser Hyttegrend har eit eige utleigeområde på feltet. Alle leigetomtene har flott utsikt over Nisser.

Leigetomt nær Nisservatnet

På desse tomtene kan ein kjøpe ei hytte som f.eks. Smarte 50 på 50m² + eventuelt anneks/bod, totalt 70m², og plassere denne på valgt tomt. Hyttene er flyttbare akkurat som husvogner, og kan fraktast til ei anna tomt ein annan stad i landet dersom ein ynskjer det.

Årleg leige av plass på kr 26. 000,- inkluderer vedlikehald av veg, vatn, kloakk, trådlaust breiband på feltet, brøyting til tomt, renovasjon o.l.

Ønsker du å kjøpe ut din leietomt, koster dette 460 000,- på første rad og 400 000,- på andre/tredje rad.

Størrelse pr. plass: ca. 330-500m².

For meir informasjon om Smarte 50 og andre hyttemodellar, sjå www.smartehytter.no

NYTT – VIRTUAL TOUR! – Ta ein virtuell tour av Nisser Hyttegrend via denne linken!