Her er en oversikt over ledige tomter og priser. Kart er oppdatert 17 mars 2022.

På Nisser hyttegrend varierar tomtestorleiken frå ca 500 kvm til ca 1500 kvm. Alle prisar er ferdig opparbeidet og oppstikk til straum, vatn og avløp til VA (lokalt anlegg Nisser hyttegrend) hvor hytten skal ligge. * Kan ikke kjøre bil til alle tomtene/hyttene (det vil bli anlagt parkering på toppen av feltet og lengre ned i hyttefeltet, vi prøver å sprenge minimalt på disse tomter og vil derfor primært bygge disse hyttene på søyler.

Tomt 2 b: 650.000 Tomt 20: 990.000 Tomt 23 c: 680.000 *
Tomt 10 a: 490.000 Tomt 21 a: 890.000 Tomt 25 a: 750 000 *
Tomt 13: 770.000 Tomt 21 b: 890.000 Tomt 25 b: 700.000 *
Tomt 14 a: 750.000 Tomt 22 a: 680 000 * Tomt 25 c: 680 000*
Tomt 14 b: 790.000 Tomt 22 b: 680.000 * Tomt 26 a: 870.000
Tomt 15 b: 770.000 Tomt 22 c: 700.000 * Tomt 45 b: 850.000
Tomt 16: 820.000 Tomt 23 a: 700.000 *
Tomt 17: 830.000 Tomt 23 b: 680.000 *