Her er en oversikt over ledige tomter. Denne oversikten kan sjølvsagt vere ufullstendig, så det er best å ta kontakt så kan me stadfeste kven som er tilgjengelege.

På Nisser hyttegrend varierar tomtestorleiken frå ca 500 kvm til ca 1500 kvm. Alle prisar inkluderar graving, sprenging og oppstikk til straum, vatn og avløp til VA (lokalt anlegg Nisser hyttegrend)

Tomt 10a: 440.000 Tomt 19 b: Solgt Tomt 26 a: 750.000
Tomt 11: Solgt Tomt 20: 850.000 Tomt 27: Solgt
Tomt 13: 650.000 Tomt nedenfor 20: 840.000 Tomt 45 a: 750.000
Tomt 14 a: 650.000 Tomt 21: 890.000 Tomt 47: Solgt
Tomt 14 b: 650.000 Tomt nedenfor 21: 840.000
Tomt 15 b: 650.000 Tomt 22: 980.000
Tomt 16: 640.000 Tomt 23: 940.000
Tomt 17: 670.000 Tomt 24: 890.000
 Tomt 19 a: Solgt  Tomt 25: 970.000